Actueel aanbod van dit product

Bekijk al het aanbod >

Filteren

Doelgroep:
Productgroepen:
Eigenschappen:
Leveranciers:

Product omschrijving

Wat is DaaLF+?

DaaLF+ is een mengsel van organische zuren dat niet corrosief is. De combinatie zorgt voor een ondersteunende rol tegen schimmels en vooral tegen gisten die in vochtrijke diervoeders, maar ook in het brijvoer voorkomen. Door deze rol wordt de nutritionele waarden van het diervoeder zo goed mogelijk gewaarborgd.

Waarom DaaLF+?

In vochtrijke diervoeders kunnen van oorsprong al gisten aanwezig zijn, die onder optimale omstandigheden zichzelf vermeningvuldigen, waardoor de voedingswaarden van het vochtrijke diervoeder vermindert. DaaLF+ kan ingezet worden bij alle vochtrijke diervoeders zonder dat het een negatieve werking heeft op de smaak van het product. DaaLF+ is gebufferd, door het bufferen zijn de zuren veilig voor mens, dier en apparatuur.

Dosering:

De dosering is afhankelijk van de samenstelling van het brijvoer. Daarnaast speelt de kans dat producten reeds gisten bevatten in combinatie met een hoge buitentemperatuur ook een rol in het bepalen van de dosering. DaaLF kan het beste gedoseerd worden voordat een silo gevuld wordt of voor het brijvoer gemaakt wordt. Het is goed om het al aanwezige product of brijvoer met een hoge dosering DaaLF te bewerken.

  • standaard dosering: 1-2 kg/ton

 

Voedermiddelen:

  • 1,2 propaandiol
  • Glycerine

Technologische toevoegingsmiddel:

  • Sorbinezuur
  • Mierenzuur
  • Azijnzuur
  • Propionzuur
  • Ammoniumformiat

Sensorieel toevoegingsmiddel:

  • Benzoëzuur