Product omschrijving

Herkomst

Bergapro wordt geproduceerd tijdens de winning van alcohol uit vloeibaar tarwezetmeel. Het aanwezige zetmeel wordt omgezet in alcohol met behulp van micro-organismen. Na afscheiding van de alcohol ontstaat Bergapro: een vloeibaar, bruingekleurd en eiwitrijk product.

Eigenschappen

Bergapro is een product met een hoog aandeel eiwit en rijk aan aminozuren.  Het eiwit bestaat uit tarwe-eiwit en gisteiwit. In rantsoenen van vleesvarkens en zeugen is het erg interessant om soja- en raapzaadschroot zoveel mogelijk te vervangen door tarwegistconcentraat. Hiermee kunnen de voerkosten aanzienlijk worden verlaagd. Bergapro kenmerkt zich verder door zijn constante samenstelling.

Bewaaradvies

Bergapro is met een geringe hoeveelheid organisch zuur geconserveerd zodat het product minimaal 3 maanden houdbaar is. Bergapro dient te worden opgeslagen in een zuurbestendige silo of bunker met roerwerk. Om ontmenging te voorkomen moet Bergapro geroerd worden, bij voorkeur vóór aanvang van indoseren. Het met regelmaat reinigen van opslagen, voormengers en dergelijke is essentieel voor het hygiënisch verstrekken van brijvoer aan varkens en om gisting in opslagen, voormengers en leidingen te voorkomen.