Product omschrijving

Herkomst

Het co-product bierbostel is afkomstig uit de bierbrouwerij sector. Bierbostel bestaat uit de buitenkant en eiwitdelen van brouwgerst waar de koolhydraten zijn uitgehaald.

Eigenschappen

Bierbostel heeft een positieve invloed op de penswerking en vertering. Hierdoor werkt bierbostel preventief tegen pensverzuring en wordt er efficiënter met het voer omgegaan. Bierbostel is een gezonde en smakelijke eiwitaanvulling voor het rantsoen. Het bevat een relatief hoge eiwitbestendigheid, dit heeft een positief effect op het melkeiwitgehalte.

Inzet in rantsoen

  Jongvee Droogstand Laag Productief Hoog productie
1 koe 4 kg 8 kg 8 kg 12 kg

Bewaaradvies

Bierbostel wordt los gestort waarna het luchtdicht ingekuild dient te worden. De houdbaarheid van bierbostel is enkelen maanden, onder de voorwaarde, het goed, hygiënisch en luchtdicht ingekuild is.